Genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya oranı 2021 yılında yüzde 1,1 oldu

Genel devlet açığı 2021 yılında 79 milyar 74 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl 4,6 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 1,1'e düştü.

Genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya oranı 2021 yılında yüzde 1,1 oldu
Yayınlama: 05.10.2022

Genel devlet açığı 2021 yılında 79 milyar 74 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl 4,6 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 1,1'e düştü. Mahalli idareler alt sektörü 2021 yılında fazla verirken merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2021 yılında 41,8'e yükseldi.
 

Genel devlet ve alt sektörlerinin açık / fazla ve borç düzeyleri, 2020, 2021

Genel devlet toplam harcamalarının GSYH içindeki payı 2021 yılında 32,5 oldu
 

Genel devlet toplam gelirleri 2 trilyon 279 milyar 105 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı 31,4'e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2021 yılında 2 trilyon 358 milyar 179 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı 32,5'e düştü. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü.
 

Genel devlet sektörü ana bileşenleri, 2020, 2021

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2021 yılında 1 trilyon 813 milyar 784 milyon TL'ye yükseldi
 

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2020 yılında 47,4 iken 2021 yılında 45,3'e düştü. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı 27,2'ye yükselirken, net sosyal katkıların payı ise 27,2'ye geriledi. Sermaye vergilerinin payı 0,2'ye yükseldi.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı