VBKY felsefe kitaplığı yeni eserlerle genişliyor

VakıfBank Kültür Yayınları, felsefe dizisinden üç yeni eseri okurla buluşturuyor.

VBKY felsefe kitaplığı yeni eserlerle genişliyor
Yayınlama: 08.03.2022

VakıfBank Kültür Yayınları, felsefe dizisinden üç yeni eseri okurla buluşturuyor. “Çağımız ve Thomas Hobbes”, “Adaletsizliğin Veçheleri” ve “Presokratik Felsefeye Giriş” raflarda yerini aldı. 

 

VBKY'nin felsefe kitaplığı, yayımladığı üç yeni kitapla genişlemeye devam ediyor. Doç. Dr. M. Ertan Kardeş’in editörlüğünü üstlendiği derleme “Çağımız ve Thomas Hobbes”, Nebi Mehdiyev çevirisiyle Judith Shklar’ın “Adaletsizliğin Veçheleri”, İlhan Burak Tüzün çevirisiyle André Laks’ın “Presokratik Felsefeye Giriş” yayımlandı. 

 

Carl Schmitt’in, Leo Strauss’un, Pierre Manent’ın, Jacques Derrida’nın, Max Horkheimer’ın, Franz Neumann’ın Hobbes okumalarına dair yaklaşımların yer aldığı “Çağımız ve Thomas Hobbes”, okurlara Hobbes metinlerinde çağımızın krizlerini yeniden düşünmeyi vaat ediyor.  Akademisyen-yazarlar M. Ertan Kardeş, Funda Günsoy, Kurtul Gülenç, Özgür Emrah Gürel, Cengiz Çakmak, Tacettin Ertuğrul, Serpil Tunç-Ütebay, Eylem Yolsal-Murteza’nın yazılarından oluşan kitap politik felsefe alanında önemli bir başvuru kaynağı niteliğinde.

 

Felsefe ve politik teori alanında 20. yüzyılın ikinci yarısında önemli bir yere sahip olan Judith Shklar’ın en önemli eserleri arasında sayılan “Adaletsizliğin Veçheleri” adalet sorununu, edebiyattan politik teoriye, felsefeden görsel sanatlara uzanan özgün bir bakış açısıyla inceliyor. 

Antik Yunan Felsefesi’nin önemli uzmanlarından Andre Laks, “Presokratik Felsefeye Giriş” adlı eserinde felsefe tarihi okumalarında yaygın kabul gören “Presokratik felsefe” dönemlendirmesini önde gelen figürlerinin felsefi yaklaşımları üzerinden tartışmaya açıyor. “Presokratik felsefe”ye ve bu alanda üretilmiş düşünce birikimine dair ayrıntılı bir resim veren yazar, Erken Dönem Yunan Felsefesi okuması yapmak isteyenlere ufuk açıcı bir kaynak sunuyor. 

Kitaptan, Çağımız ve Thomas Hobbes 

“Bir klasik herkesin okumuş olmayı istediği ve kimsenin okumak istemediği şeydir”. Mark Twain’in bu sözü Thomas Hobbes yapıtı için de bir şey anlatmaktadır. Thomas Hobbes hemen hemen birçok felsefe tarihi ve “politik teori” el kitabında adı geçen, Leviathan’ıyla özetlenen başlıca filozoflardan bir tanesidir. Herkes Leviathan’da anlatılanları bilir! Nereden bilir? Lisans eğitiminde –hatta belki lise ders kitaplarında– Leviathan’da anlatılanları anlatan bir anlatıcı hep olmuştur. Bu sayede konularına ve tezlerine en hâkim olunduğu düşünülen isim olarak Thomas Hobbes, birçok çalışmada da başka birçok şeyi anlatmanın referans noktası olarak kullanılır. 

 

Kitaptan, Adaletsizliğin Veçheleri

“Başkalarının başına gelenleri adaletsizlikten ziyade bir talihsizlik olarak görmek her zaman daha kolay olacaktır. Bir tek mağdurlar bu tutumu bazen benimsemezler. Ancak hepimizin potansiyel mağdurlar olduğunu hatırlarsak o zaman meselenin ciddiyetini kavrar ve sadece adalet konusunu değil, alışılageldik bir girişim olmasa bile, adaletsizlik konusunu derinlemesine incelemeye karar verebiliriz.”

 

Kitaptan, Presokratik Felsefeye Giriş

“Presokratikler etrafında dönen tartışmaları anlamak için, genel kabule uyarak fakat (küçük harfle ve tireyle) “pre-sokratikler” denmesini önerdiğim ve böylece şekillenmesine katkıda bulundukları ama kendilerini bütünüyle kapsamayan tarihyazımı kategorisinden ayırt edilebilen, antik presokratiklere kadar gitmek kaçınılmazdır. Antik “pre-sokratikler”in su götürmez benzerlikleri onları modern Presokratiklerimizin doğal selefleri yapmışsa da özellikle birbiri ardına giriştikleri meselelerin doğası göz önüne alındığında, aralarındaki ayrımlar da bir o kadar önemlidir.”

 

M. Ertan Kardeş kimdir?

Felsefe eğitimini Galatasaray, Paris I Panthéon-Sorbonne ve İstanbul Üniversitesilerinde almıştır. Walter Benjamin, Cornelius Castoriadis ve Carl Schmitt üzerine çalışmaları olan M. Ertan Kardeş’in kitaplaşmış eserleri şunlardır: Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Karşı: Politik Felsefe Açısından Carl Schmitt ve Düşüncesi, Yönsüzleşmiş Savaşlar: Politik Felsefenin Bir Sınır Meselesi Olarak Savaşa Dair, Dar Kapıdaki Mesih: Walter Benjamin ve Politik Felsefesi (ed.), Politik Felsefe Nedir (ed.),. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olan Kardeş, politik felsefe ve çağdaş felsefe alanlarında dersler vermektedir. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı