Küresel Çapta Yaşanan Enerji Krizinin Çözümü 5 Maddelik Formülde

ENERJİ KRİZİNDEN ÇIKIŞ YOLU RÜZGAR ENERJİSİ! Küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgınlar global bir enerji krizine neden oluyor.

Küresel Çapta Yaşanan Enerji Krizinin Çözümü 5 Maddelik Formülde
Yayınlama: 20.09.2022

ENERJİ KRİZİNDEN ÇIKIŞ YOLU RÜZGAR ENERJİSİ!

Küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgınlar global bir enerji krizine neden oluyor. Yaşanan enerji krizinin ekonomik darboğaz başta olmak üzere birçok ülkenin üretim süreçlerindeki operasyonel faaliyetlerinde de ciddi zararlar oluşturduğunu vurgulayan Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, enerji krizi yönetiminde başarının ön koşulunun yenilenebilir enerji kaynaklarına, özellikle de rüzgar enerjisine yönelmek olduğunun altını çiziyor.

 

Dünya ülkeleri iklim ve enerji krizinin tahribatları ile mücadele etmeye çalışıyor. Öyle ki iklim krizi nedeniyle yaşanan sıcak hava dalgası İspanya ve Portekiz’de binlerce kişinin ölümüne sebep oldu. Yine kriz kaynaklı çıkan orman yangınları Türkiye, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Fas başta olmak üzere pek çok ülkeyi etkiledi. Özellikle iklim krizi ve enerji krizinin birbirini tetikleyen unsurlar olduğuna kanaat getiren Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) de oluşturdukları eylem planında hem iklim hem de enerji krizinin önüne geçilmesini sağlayacak önemli adımların atılması gerektiğine dikkat çekiyor. Enerji maliyetlerini düşürerek ekonomik darboğazın önüne geçmek ve yaşanan tahribatları en aza indirerek COVID-19 salgını sonrasında yeşil bir toparlanma sağlamak amacıyla atılması gereken adımların altını çizen Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, kriz yönetiminde fosil yakıtlara olan bağımlılığın en aza indirilmesinin kritik rol oynadığını, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle rüzgar enerjisine yönelimin yaygınlaşmasının oldukça önemli olduğunu vurguluyor.

 

Rüzgar Enerjisi Enerji Krizine Set Çekiyor

 

Küresel boyutlarda zararları görülen savaşlar, enerji güvenliğinde yaşanan problemler ve fosil yakıtlara bağımlılık enerji krizindeki durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Böyle bir ortamda dünya, enerji güvenliği, artan enflasyon ve küresel ısınma gibi konularda sürdürülebilir çözümler geliştirmek için uğraşıyor. Petrol ve gaz fiyatlarının bir yıl öncesine oranla ortalama 66 artmasının her boyutta ekonomik daralmalara yol açtığını, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve rüzgar enerjisine yönelmenin de ülkeleri fosil yakıt bağımlılığından ciddi oranda kurtaracağını belirten Ali Aydın, enerji geçişişindeki kapsamlı bir sistem dönüşümünün kritik önem taşıdığını, bu nedenle de rüzgar enerjisinin gelişimini hızlandırarak enerji krizinden çıkmak için belirlenmesi gereken yol haritasını 5 maddede aktarıyor.

 

1. Kara ve deniz rüzgarına yönelim artmalı. Rüzgar enerjisi gelişimini artırmak için gelecek 1 ile 3 yıl içerisinde karada ve denizdeki rüzgar kapasitesinde büyük artışlara izin verilmeliyken AB’nin hedeflediği net sıfır karbon salımına uygun olacak şekilde ülkelerin rüzgar enerjisi eylem planları da yeniden güçlendirilmeli.

 

2. Şebeke erişimi için eylem planı uygulanmalı. Büyük hacimli yenilenebilir enerji kaynaklarını birbirine bağlamak için şebeke erişim eylem planı uygulamak sağlıklı bir sistem geçişi için kritik görev üstleniyor.

 

3. Basitleştirilmiş mekanizmalar sunulmalı. Rüzgar enerjisine yatırımların artması, iyi bir fiyatlandırma ve enerji tedariği için basitleştirilmiş yatırım mekanizmalarının sunulması gerekiyor.

 

4. Fosil yakıt kaynaklı üretimden kaçınılmalı. Sistem geçiş sürecinde fosil yakıt bazlı üretimden kaçınma hedefinden sapmamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek önem taşıyor.

 

5. Güçlü enerji geçiş planları uygulanmalı.  Fosil yakıtlara uzun süreli bağımlılığın getirdiği riskler göz önünde bulundurularak topluma fayda sağlayabilecek güçlü enerji kaynaklarına geçiş planları oluşturmak gerekiyor.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı